Perjanjian Perkhidmatan dan Dasar Privasi

Terima kasih kerana melawat laman web kami.

Sila baca dengan teliti dan faham terma-terma perjanjian yang berkaitan dan peraturan perkhidmatan "Produk Sanshangyun Dasar Privasi Perkhidmatan dan Pengguna "(" Dasar Privasi "), terutamanya terma sempadan yang sepadan atau pengecualian daripada liabiliti. Dengan menggunakan perisian dan perkhidmatan kami, anda menunjukkan bahawa anda bersetuju untuk terikat oleh semua terma Perjanjian ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma-terma penggunaan ini, sila jangan gunakan produk kami dan perkhidmatan.

(1) Definisi 1. Sanshangyun Technology Co., Ltd. (juga disebut "Sanshangyun", "kami" atau "kami").
2. "Perkhidmatan Produk Sanshangyun dan Perjanjian Privasi Pengguna" merujuk kepada perjanjian dan ketetapan pada produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Sanshangyun. (juga disebut sebagai "Perjanjian")
3. "Laman web rasmi Sanshangyun" (laman web: https://www.sanpdf.com) adalah laman web rasmi Sanshangyun (juga dirujuk sebagai "laman web").
4. "SanPDF" adalah alat bacaan yang dibangunkan oleh Sanshangyun untuk menyokong pelbagai format dokumen (juga disebut sebagai "perisian").
5. "Perkhidmatan Penukaran Atas Talian Sanshangyun" merujuk kepada penyediaan perkhidmatan penukaran dalam talian untuk pengguna (seperti: penukaran dokumen PDF dan Pejabat dan fungsi dan perkhidmatan lain) (juga dirujuk sebagai "perkhidmatan").

(2) Penerimaan Perjanjian 1. Anda mesti bersetuju dan menerima semua terma Perjanjian ini sebelum anda menggunakan mana-mana produk dan perkhidmatan kami. Sebaik sahaja diterbitkan, perkara di atas akan menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini dan anda hendaklah bersetuju dan mematuhi terma dan syarat yang berkaitan. Setelah anda menggunakan produk atau perkhidmatan kami, anda akan dianggap telah menerima Perjanjian ini.
2. Walaupun anda tidak mengklik untuk menerima Perjanjian ini, tindakan berikut secara automatik akan dianggap sepenuhnya sedar dan menerima semua syarat Perjanjian ini:
2.1 Mengunduh, memasang atau menggunakan Perisian itu hendaklah disifatkan sebagai persetujuan penuh dan penerimaan anda Perjanjian;
2.2 Penggunaan Perkhidmatan ini akan dianggap sebagai persetujuan penuh dan penerimaan Perjanjian ini;
2.3 penggunaan mana-mana fungsi pendaftaran atau log masuk atau penukaran dalam talian laman web ini akan dianggap sebagai anda persetujuan penuh dan penerimaan Perjanjian ini;
3. Persetujuan dan penerimaan Perjanjian ini akan dianggap sebagai pengetahuan dan kesepakatan anda kepada semua terma Perjanjian ini dan bahawa anda berjanji untuk mematuhi sepenuhnya Perjanjian ini.

(3) Syarat Perkhidmatan 1. Perkhidmatan ini disediakan dengan cara bayaran. Dasar tarif tertentu tertakluk kepada kandungan yang diposkan di laman web: https://www.sanpdf.com. Sanshangyun berhak untuk mengubah dasar tarif (termasuk tetapi tidak terhad kepada harga perkhidmatan) atau cara pembelian pada bila-bila masa dan menerbitkannya di http: //www.sanpdf.com.Jika anda tidak bersetuju dengan dasar tarif atau kaedah pembelian dibangunkan (diubahsuai) dan diterbitkan oleh Sanshangyun, anda tidak akan dapat menggunakan mana-mana bahagian atau semua perkhidmatan. Jika anda telah membeli perkhidmatan ini, anda perlu membatalkan dan menamatkan perkhidmatan itu atas inisiatif anda sendiri, tetapi Sanshangyun berhak untuk tidak membayar balik sebarang yuran perkhidmatan yang telah anda bayar.
2. Selaras dengan dasar tarif yang dirumuskan (diubahsuai) dan diterbitkan oleh Sanshangyun, bayaran yang dikenakan untuk perkhidmatan ini adalah terhad kepada fi yang diperlukan untuk menggunakan polisi perkhidmatan ini yang disediakan oleh Sanshangyun, dan tidak termasuk sebarang perkhidmatan atau perkakasan pihak ketiga anda pembelian.
Mekanisme tarif perkhidmatan ini, untuk memberi pengguna perkhidmatan yang lebih baik, kami dapat menyesuaikan harga perkhidmatan mengikut keadaan sebenar, untuk menyelesaikan pelayan, tenaga kerja dan kos lain kami, terima kasih atas pemahaman anda. Kadangkala mungkin terdapat ketidakkonsistenan dalam penggunaan perkhidmatan atau fungsi program yang berkaitan, yang menunjukkan bahawa kami menyesuaikan perkhidmatan atau program yang berkaitan. Kami memohon maaf atas sebarang kesulitan yang boleh menyebabkannya.
4. Jika anda membeli perkhidmatan mengikut dasar tarif (bulanan atau tahunan) yang diterbitkan (disemak semula) oleh Sanshangyun dalam masa 7 hari dan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan tersebut, anda boleh menghubungi kakitangan perkhidmatan pelanggan kami untuk mendapatkan permintaan bayaran balik. Namun, kami mempunyai hak untuk tidak membayar balik sebarang caj perkhidmatan yang telah anda bayar selepas lebih daripada 7 hari membeli perkhidmatan. Terima kasih kerana memahami.
5. Perkhidmatan ini boleh melakukan penukaran berkualiti tinggi pada kebanyakan dokumen, tetapi tidak semua dokumen boleh ditukar kerana perbezaan dalam sumber format dokumen. Kualiti beberapa penukaran dokumen juga akan berbeza, yang normal, sila faham. Kami akan terus meningkatkan kualiti penukaran.
6. Pembelian invois: Kami tidak menyediakan apa-apa invois pembelian atau resit. Anda boleh melihat sejarah pembelian anda dengan melog masuk ke akaun peribadi anda di laman web ini.

(4) Perubahan kepada Perjanjian atau Perkhidmatan 1. Sanshangyun mempunyai hak untuk membuat perubahan pada kandungan relevan Perjanjian dan Perkhidmatan selaras dengan terma Perjanjian ini. Jika kandungan berubah, Sanshangyun akan menerbitkan perubahan kepada pengguna mengikut syarat yang dipersetujui dalam Perjanjian ini.
2. Anda harus memberi perhatian pada perubahan dalam Perjanjian ini dan kandungan Perkhidmatan ini untuk mengetahui sebarang perubahan dalam masa nyata. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan Sanshangyun, anda perlu membatalkan perkhidmatan dengan serta-merta. Sekiranya anda tidak membatalkan perkhidmatan ini secara sukarela dalam tempoh 7 hari selepas pengumuman perubahan, anda akan dianggap bersetuju dan menerima perjanjian atau perubahan ini untuk perkhidmatan ini. Sekiranya anda terus menggunakan Perkhidmatan selepas menyiarkan perubahan, anda juga akan bersetuju dan menerima perubahan pada Perjanjian atau Perkhidmatan. Sekiranya anda mempunyai sebarang bantahan terhadap perubahan itu, anda perlu berhenti dengan segera menggunakan keseluruhan kandungan perkhidmatan itu, dan hubungi kami untuk pembatalan akaun, dan anda tidak berhak meminta Sanshangyun membayar balik yuran perkhidmatan yang telah anda bayar.
3. Sanshangyun boleh memperluaskan lagi terma dan syarat Perjanjian atau Perkhidmatan untuk memberikan perkhidmatan yang lebih berkualiti kepada para pelanggan kami. Fungsi baru atau terma lanjutan hendaklah dimasukkan ke dalam perkhidmatan ini dan juga berlaku untuk Perjanjian ini. Butiran boleh dilihat di bahagian baru atau diperluas. Sekiranya anda tidak bersetuju atau tidak bersetuju dengan ciri atau terma baharu ini, jangan gunakannya. Jika anda menggunakan ciri-ciri baru ini, anda secara automatik akan dianggap bersetuju dan menerima ciri-ciri dan istilah baru atau lanjutan ini.

(5) Penamatan atau penggantungan Perkhidmatan 1. Untuk operasi normal perkhidmatan, Sanshangyun berhak untuk mengekalkan dan meningkatkan persekitaran operasi perkhidmatan pada bila-bila masa. Oleh itu, sila faham gangguan perkhidmatan biasa yang disebabkan oleh keadaan. Sanshangyun akan berusaha sebaik mungkin untuk mengelakkan atau menyelesaikan perkhidmatan gangguan dalam masa yang singkat, tetapi Sanshangyun tidak akan bertanggungjawab atas ketidakselesaan dan kerugian yang disebabkan oleh anda.
2. Sanshangyun tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesulitan atau kerosakan yang disebabkan oleh hak untuk menamatkan atau menggantung penyediaan perkhidmatan di bawah Perjanjian ini kepada anda pada bila-bila masa dalam mana-mana keadaan berikut:
2.1 Pemeriksaan atau pembinaan yang kerap, kemas kini perkakasan dan perisian, dan sebagainya, Sanshangyun berhak menggantung perkhidmatan.
2.2 Pelayan telah rosak dan tidak boleh beroperasi secara normal. Sanshangyun berhak menggantung perkhidmatan itu.
2.3 Kegiatan yang tidak dijangka, seperti: kegagalan talian komunikasi, kegagalan talian penyedia rangkaian, dan lain-lain, Sanshangyun berhak menggantung perkhidmatan.
2.4 Untuk mengekalkan keselamatan negara atau keselamatan peribadi pihak ketiga yang lain dalam keadaan kecemasan, Sanshangyun berhak menggantung perkhidmatan tersebut.
2.5 Ketidakpastian faktor atau alasan pihak ketiga yang lain, Sanshangyun berhak menggantung perkhidmatan tersebut.
2.6 Sanshangyun mengesyaki bahawa anda telah melanggar undang-undang atau merosakkan hak undang-undang pihak ketiga. Sanshangyun berhak menggantung perkhidmatan itu.
2.7 Jika tindakan anda boleh menyebabkan Sanshangyun dipertanggungjawabkan, Sanshangyun berhak untuk menamatkan perkhidmatan.
3. Perkhidmatan ini hanya untuk kegunaan peribadi anda dan anda tidak berhak untuk memindahkan Perkhidmatan dalam apa jua cara pada bila-bila masa dan sublesen siapa pun kecuali anda. Jika tidak, Sanshangyun berhak untuk menamatkan perkhidmatan yang telah anda beli dan membatalkan akaun peribadi anda yang berdaftar dalam kes yang serius.

(6) Dasar Privasi Pertama sekali, Sanshangyun akan mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan bahawa apa-apa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah selamat. Sekiranya anda mempunyai sebarang permintaan atau pertanyaan tentang maklumat peribadi anda dan bagaimana kami mengendalikannya, sila hubungi kami melalui laman web http: // www.sanpdf.com.
1. Sanshangyun mengumpulkan maklumat peribadi berikut melalui laman web atau perisian ini.
1.1 Jika anda menggunakan perkhidmatan kami, kami akan mengumpulkan antara lain, alamat IP anda. Kami tidak akan mengakses fail anda, menyalin atau menyandarkannya, dan mereka akan dipadamkan secara automatik dari pelayan kami selepas 24 jam.
1.2 Dengan melawat mana-mana domain atau subdomain sanpdf.com, atau apabila menggunakan Perisian, alamat IP anda dan metrik penggunaan lain akan direkodkan bersama dengan tarikh akses atau penggunaan.
1.3 Jika anda mendaftarkan akaun Pro melalui laman web rasmi kami, kami boleh mengumpul data peribadi seperti nama anda, alamat e-mel dan sebagainya. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa platform pembayaran pihak ketiga boleh mengumpulkan maklumat kad kredit anda dan sila baca dasar privasi mereka dengan teliti sebelum memberikan maklumat peribadi kepada platform pembayaran pihak ketiga. Kami tidak mengumpul atau mengakses maklumat tersebut.
1.4 Jika anda mendaftar untuk akaun peribadi dengan perkhidmatan, kami boleh mengumpul data peribadi seperti alamat e-mel anda.
2. Sanshangyun akan berusaha untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda selamat dan memberikan anda persekitaran perkhidmatan yang paling selamat.
3. Sanshangyun menggunakan maklumat peribadi anda hanya untuk memberi anda perkhidmatan yang lebih baik. Oleh itu, privasi anda adalah keutamaan kami. Kami tidak akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, dan kami juga tidak akan menjual data peribadi anda.
4. Kami boleh memberikan maklumat peribadi anda kepada agensi penguatkuasaan kerajaan dan undang-undang jika:
4.1 Keperluan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan.
4.2 Dengan niat baik, perbuatan itu munasabah untuk mematuhi prosedur undang-undang.
4.3 Sebagai tindak balas kepada keperluan tuntutan atau tindakan undang-undang.
4.4 Untuk melindungi hak Sanshangyun atau pengguna dan orang ramai.
5. Jika anda ingin mengakses, mengubah suai, atau memadamkan data peribadi anda, sila hubungi kami di laman web. Sila ambil perhatian bahawa fail yang anda muat naik dan proses tidak akan disimpan di pelayan kami selama lebih dari 24 jam, selepas itu ia akan dipadamkan secara kekal secara automatik. Pada masa ini, fail anda tidak akan diakses, disalin atau dianalisis melainkan anda memberi kami kebenaran bertulis yang jelas. Tolong jangan hubungi kami untuk memadam fail kerana ia sentiasa dipadamkan secara automatik 24 jam selepas anda memuat naiknya di sanpdf.com.
6. Sepanjang masa itu, kami tidak akan menyokong, menganalisis dan melihat semua fail yang dimuat naik atau diproses. Satu-satunya sebab kita menyimpan fail adalah untuk memberi anda masa yang cukup untuk memuat turunnya.
7. Apabila anda menggunakan perkhidmatan tersebut, Sanshangyun boleh menghantar data "COOKIE" ke peranti terminal anda. Data "COOKIE" ini bertujuan untuk memberi anda penggunaan perkhidmatan ini atau laman web ini. Dan kita akan berusaha untuk melindunginya. Jika anda enggan menerima "COOKIE", perkhidmatan atau beberapa fungsi laman web ini mungkin tidak berfungsi dengan baik. Pengiklanan dan perkhidmatan pihak ketiga yang kami gunakan juga boleh menggunakan "COOKIE" dan sila baca dasar privasi mereka dengan teliti. Jika anda tidak menyukai teknologi "COOKIE" ini, anda boleh menyekatnya dalam tetapan penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa perkhidmatan mungkin tidak berfungsi dengan baik. Oleh itu, Sanshangyun tidak bertanggungjawab atas sebarang kesulitan atau kerosakan yang dialami.
8. Sanshangyun boleh bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan perkhidmatan kepada anda jika mereka menyediakan tahap keselamatan yang sama untuk maklumat peribadi anda sebagai Sanshangyun, kami mempunyai hak untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga.
9. Jika anda berkongsi maklumat peribadi, dokumen, kandungan dengan orang lain dalam proses menggunakan perkhidmatan ini atau laman web ini, Sanshangyun tidak akan bertanggungjawab.
10. Sanshangyun berhak untuk memaparkan iklan apabila memberikan anda perkhidmatan atau laman web atau perisian ini seperti yang diperlukan tanpa notis khas. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai iklan kami, sila hubungi kami melalui laman web kami.

(7) Laman Web dan Perisian 1. Apabila menggunakan fungsi penukaran tapak web atau perisian kami, sila baca perjanjian ini dengan teliti.
2. Perkhidmatan penukaran di antara fail PDF dan fail Pejabat laman web dan perisian kami diproses dengan memuat naik fail ke pelayan kami. Jika anda menggunakan perkhidmatan tersebut, Anda dianggap menyedari bagaimana kami bekerja, dan anda bersetuju dan menerima kaedah pemprosesan kami.
3. Kami menjamin bahawa kami tidak akan membuat sandaran dan melihatnya apabila anda menggunakan fail yang dimuat naik oleh laman web ini. Untuk memastikan keselamatan mereka, pelayan kami akan memadam secara automatik secara kekal selepas 24 jam.

(8) Prinsip yang akan diperhatikan oleh pengguna 1. Anda tidak dibenarkan memuat naik sebarang dokumen yang melanggar undang-undang dan peraturan, dengan virus, berbahaya atau berbahaya.Jika tidak, semua akibat akan ditanggung oleh anda, dan Sanshangyun tidak akan menanggung sebarang risiko yang disebabkan oleh anda.
2. Jika anda terlibat dengan melanggar hak dan kepentingan orang lain atau tindakan berniat jahat anda yang menyebabkan kerugian atau kecederaan kepada orang lain atau Sanshangyun, anda akan bertanggungjawab dan membayar ganti rugi bagi semua kerugian kewangan yang ditanggung.

(9) Perisytiharan Khas 1. Sanshangyun menjanjikan untuk melakukan yang terbaik untuk memberikan anda perkhidmatan yang berkualiti, tetapi tidak ada jaminan bahawa produk atau perkhidmatan sepenuhnya akan memenuhi keperluan anda. Ketepatan, kesahan dan integriti maklumat dokumen yang diubah tidak dijamin.
2. Produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Sanshangyun bergantung kepada perkhidmatan dan sumber pihak ketiga. Oleh itu, anda hanya boleh secara retrospektif bertanggungjawab atau mengimbangi pihak ketiga kerana kehilangan perkhidmatan dan sumber yang disediakan oleh mereka kecuali Sanshangyun. Kami akan membantu anda seberapa banyak yang mungkin, tetapi tidak bertanggungjawab untuknya.
3. Pemilikan, hak cipta dan tafsiran laman web ini, perkhidmatan dan semua kandungan perisian ini tergolong dalam Sanshangyun. Tiada individu atau kumpulan akan merosakkan, menyebarkan, membalikkan, memecah atau terlibat dalam sebarang aktiviti perniagaan tanpa izin tanpa kebenaran. Jika tidak, Sanshangyun akan meneruskan tanggungjawab undang-undangnya.

(10) Bidang kuasa undang-undang 1. Sanshangyun adalah syarikat yang beribu pejabat di China. Oleh itu, undang-undang yang mengawal dan memohon kepada laman web, perisian dan perkhidmatan adalah undang-undang Republik Rakyat China.
2. Sekiranya terdapat sebarang pertikaian di antara pihak-pihak berkenaan dengan kandungan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, pihak-pihak akan menyelesaikan pertikaian tersebut melalui rundingan yang ramah. Jika rundingan gagal, anda dan Sanshangyun bersetuju untuk mengemukakan pertikaian itu kepada bidang kuasa mahkamah di lokasi Sanshangyun Technology Co., Ltd.

Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami. Dasar Privasi